Toerfietsen bij Toerclub Flevoland

Toerfietsen_knardijk

Toerclub Flevoland houdt zich bezig met het beoefenen en stimuleren van de toerfietssport. Onder toerfietssport wordt verstaan het recreatieve en prestatieve gebruik van de fiets in de ruimste zin van het woord.

Sinds 30 december 1981 wordt er in clubverband gefietst. Vanaf dat moment wordt er uitsluitend gefietst op racefietsen. De laatste jaren zijn daar ook andere soorten fietsen bijgekomen, maar de racefietsgroep is nog steeds een belangrijke afdeling binnen de vereniging. De racefietsgroep richt zich op de sportieve fietsers. In tegenstelling tot de wielersport gaat het er bij de toerfietssport, en dus ook bij de racefietsgroep,  niet om wie het eerst terug is, maar meer om het genieten van de omgeving, van het weer en/ of de gezellige gesprekken met de andere fietsers. Het sociale aspect speelt een belangrijke rol en de regel van ‘samen uit, samen thuis’ staat centraal.

Toerkalender

Het wegseizoen start in maart en eindigt in oktober. Vanaf maart worden er iedere week één of meerdere clubtochten, variërend van 50 tot 155 km, georganiseerd. Deze clubtochten staan vermeld in de toerkalender die aan in het begin van het seizoen wordt samengesteld. Gedurende de maanden april t/m september worden er ook clubtochten op de woensdagavond georganiseerd. Er kan dan gefietst worden in 3 verschillende groepen:

  • Groep 1: koerssnelheid 25 km. Snelheid zeer aangepast aan de groep
  • Groep 2: koerssnelheid 29 km +/- 3 km
  • Groep 3: gemiddelde snelheid 33 km +/- 3 km

Tijdens deze midweekse clubtochten wordt er tussen de 50 en 60 kilometer gefietst. Vooralsnog gaan groep 2 en 3 op zaterdag samen op pad. Wellicht kan groep 3 na een koffiepauze met een eigen wegkapitein terugfietsen. Gezelligheid en plezier staan voorop. Het motto van al deze tochten is ‘samen uit, samen thuis’.

Samen uit, samen thuis

De clubtochten worden begeleid door ervaren toerleiders en wegkapiteins. Zij zien er o.a op toe dat er met de juiste snelheid wordt gereden en dat er afwisselend kopwerk wordt verricht. Kan het tempo, om wat voor reden dan ook, niet worden gevolgd dan kan dit kenbaar gemaakt worden aan de toerleider. Naast de clubtochten wordt er ook regelmatig deelgenomen aan toertochten van andere verenigingen. 

Wil je meefietsen? Je kunt een aantal keer op proef met ons mee. Laat wat van je horen via toercommissie@toerclubflevoland.nl of meld je aan via dit formulier.

Toerfietsen Overzicht