De wegkapitein

wegkapitein

De NTFU wegkapitein is werkzaam in de breedtesport. De belangrijkste taak is om groepen op een plezierige en veilige manier te begeleiden. Daarom werken we bij Toerclub Flevoland met wegkapiteins.

De wegkapitein (m/v) wordt daarin gestuurd door het beleid van de vereniging. De wegkapitein handelt volgens de verkeersregels en de gedragscode van de NTFU en houdt in de gaten of de deelnemers in de groep zich hier ook aan houden. Hij durft deelnemers aan te spreken op het niet nakomen van de gemaakte afspraken. Deze afspraken zullen we als Toerclub Flevoland ook duidelijk communiceren. De deelnemers kunnen hierbij zowel jeugdigen als volwassenen zijn. 

Wat is de taak van een wegkapitein?

  • De route van de (trainings)tocht bepalen
  •  De snelheid van de groep bepalen en afstemmen op de zwakste leden van de groep
  •  De verkeersregels in acht nemen
  •  De gedragscode van de NTFU naleven
  •  De deelnemers van de groep in de gaten houden en of een ieder zich aan de regels houdt
  •  Bij pech of ongevallen de instructeur assisteren of indien instructeur niet aanwezig is, dan zelf optreden als coördinator
  •  Het laten rouleren van de groep tijdens het fietsen, daarbij letten op de zwakste deelnemers 

 Wil je hier meer over weten of wil je ook aansluiten bij de cursus, neem dan contact op met toercommissie@toerclubflevoland.nl

Toerfietsen Overzicht