Nieuwe taakverdeling bestuur

Tijdens de laatste bestuursvergadering zijn de taken van de bestuursleden verdeeld. Dit was nodig na het aftreden van Teun Putter en het aantreden van Lydia Putter.

De voorzittershamer wordt overgenomen door Wil Dennissen. Wil is in een eerdere periode al voorzitter en bestuurslid geweest en bevindt zich dus op bekend terrein. Dat geldt ook voor Lydia die eveneens eerder voorzitter geweest is in het bestuur en nu de taak van secretaris op zich neemt. Tevens maakt zij nu deel uit van de MTB-commissie. We wensen Lydia en Wil beiden veel succes in hun nieuwe functie. 

Nieuws Overzicht