Contributies

Hieronder vindt u de contributies voor het fietsseizoen 2024.

 

Lidsoorten  Contributie 
Hoofdlid 76,50
Jeugdlid t/m 17 jaar 64,00
Hoofdlid XL** 95,50
M-lid* 37,00
Jeugdlid XL 83,00

*M-Lid is een lid dat al lid is van de NTFU (via een andere vereniging).   

**Een XL lidmaatschap gaat in op 1 september van een jaar en loopt tot en met het gehele daaropvolgende fietsseizoen.

Bij de eerste inschrijving wordt eenmalig € 5,- aan administratiekosten in rekening gebracht bij de eerste contributiefactuur.

Van de contributie wordt een groot deel (ca. 40-60  euro) aan de NTFU afgedragen. De NTFU gebruikt deze afdracht o.a. voor de premiebetaling van de fietsverzekering. NTFU leden hebben een standaard verzekering waarin onder andere de vergoeding van materiële schade aan de fiets en persoonlijke eigendommen ten gevolge van een ongeval zijn geregeld. Belangrijke voordelen ten opzichte van andere fietsschadeverzekeringen:

  • De verzekering geldt voor alle fietsen die je in je bezit hebt; de fiets waarop je rijdt is verzekerd
  • Ook (fiets)kleding is meeverzekerd
  • Meer informatie over de NTFU fietsverzekering is te vinden op de NTFU website.   

Meer informatie over de NTFU fietsverzekering is te vinden op de NTFU website.   

 

 

Over de club Overzicht