Veilig Sportklimaat

In ons Huishoudelijk Reglement zoals dit is vastgesteld door de Algemene Leden Vergadering in 2018, wordt in artikel 7 uitdrukkelijk aandacht besteed aan een veilig sportklimaat voor de leden van Toerclub Flevoland. 

Drie onderdelen maken deel uit van ons beleid voor een veilig sportklimaat:

- Gedragsregels omtrent grensoverschrijdend gedrag en seksuele intimidatie van NOC NSF

- Vertrouwenscontactpersoon

- Aannamebeleid nieuwe vrijwilligers

Deze documenten zijn onderaan deze pagina te vinden.

 

Indien u van mening bent dat dit beleid en deze gedragsregels niet worden nageleefd wordt u verzocht om zo snel mogelijk contact op te nemen met het bestuur of onze Vertrouwens Contact Persoon zodat er direct actie wordt ondernomen om te zorgen dat iedereen binnen de vereniging veilig kan sporten. Alle leden van onze vereniging vallen onder het NTFU Tuchtreglement.

Downloads:

Over de club Overzicht