Zondag 27 oktober: slotrit toerders en lunch voor alle groepen

Vertrouwenscontactpersoon

Iedereen heeft recht op een veilige sportomgeving. Als er sprake is van intimidatie of ander ongewenst dan wel grensoverschrijdend gedrag en je wilt hiervan vertrouwelijk melding doen is daarvoor een vertrouwd aanspreekpunt binnen onze vereniging aanwezig. Het is een onderwerp dat niet makkelijk bespreekbaar is. Juist door het aanwezig zijn van een luisterend oor, van iemand die raad geeft, wordt het makkelijker om je uit te spreken in plaats van ermee te blijven lopen. Ook Toerclub Flevoland heeft een Vertrouwenscontactpersoon (VCP) aangesteld. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 5 maart 2018 is Ingrid Waalré door de leden benoemd. Zij is opgeleid door NOC*NSF.

Ingrid Waalré is via dit e-mailadres te bereiken, klik hier.

In dit document wordt duidelijk uitgelegd wat de VCP doet en kan betekenen.

 

Ogenblik a.u.b. ...