Slotritten 30 oktober

Informatie over GPS gebruik

GPS Info


Als toerclub hebben we de ambitie om meer met GPS te gaan doen. Daarvoor is er een werkgroep GPS samengekomen en is reeds een workshop georganiseerd op 20 januari 2014. Daarnaast heb ik de opdracht opgepakt om op het internet rond te struinen en zo al uit te zoeken wat er vinden is over outdoor GPS. En het aanbod is werkelijk overweldigend; van de theoretische uitleg middels tekst en video’s tot de gratis kaarten en routes. Er is van alles te vinden, maar waar begin je? Daarbij komt ook de ontwikkeling van de smartphone toepassingen, met de zogenaamde outdoor en/of fitness Apps voor GPS. Ik heb getracht deze veelheid aan info te filteren en te groeperen. In onderstaande tabel vinden jullie een overzicht van een aantal hyperlinks welke gegroepeerd zijn rond de volgende aspecten:

·  Introductie: Wat is GPS?
·  Boeken en kaarten
·  Routes voor de verschillende doelgroepen binnen de vereniging
·  Waypoints
·  Software
·  Smartphone Apps en accessoires
·  Aankoopadviezen, GPS winkels en Internetshops
·  De belangrijkste outdoor GPS merken op de Nederlandse markt

Als werkgroep kunnen we de 4 video lessen van de website Nederland Fietsland van harte aanbevelen. In totaal duren deze 4 video’s een kleine drie kwartier en dan heb je al een aardig beeld van wat er mogelijk is met GPS. Daarnaast willen we de websites van de genoemde boeken GPS wijzer en Alles over GPS en de winkels van Waypoint extra onder de aandacht brengen. Met deze sites is er een hoop te leren en zijn er vele mogelijkheden om informatie in te winnen.

Kaarten, routes, waypoints of Points of Interest (POI) en software en plugins zijn er in overvloed te vinden. Ik ben absoluut niet compleet met de opgenomen links, maar het zijn de belangrijkste en het is een begin. Ik wil hier wel extra onder de aandacht brengen dat er ook voor de recreatieve fietser legio mogelijkheden liggen met speciale kaarten en Apps. Zie daarvoor speciaal de kolom Omschrijvingen en/of opmerkingen. Voor de routes heb ik getracht de sites al zoveel mogelijk te verdelen onder de verschillende doelgroepen binnen de vereniging. Maar deze indeling is soms lastig te handhaven, omdat bepaalde sites gewoon voor meerdere doelgroepen routes beschikbaar stellen. Dus bij deze de tip om eigenlijk alle route sites eens aan te doen.

De ontwikkelingen met de smartphone gaan enorm hard en zijn in wezen niet bij te houden. Ik heb verschillende Apps in het overzicht opgenomen en daarbij aangegeven voor welk OS deze beschikbaar zijn. En de platformen waarop gebruikers massaal hun route informatie loggen. Op een site als Garmin Connect zijn vele miljarden aan kilometers geregistreerd! Het is de moeite waard om je daar te registreren, zeker als je in het bezit bent van een Garmin GPS. Voor degene die uitsluitend gebruik maken van een smartphone zijn Endomondo, Runtastic en Strava goede alternatieven om je trainings activiteiten te loggen en te analyseren.

Zo kan ik nog wel even doorgaan om een aantal sites extra onder de aandacht te brengen. Maar we kennen binnen de vereniging verschillende doelgroepen en laat een ieder datgene oppakken wat aansluit bij zijn persoonlijke interesse. Op- en aanmerkingen zijn welkom, dus attendeer ons maar op ontbrekende Apps, merken, shops, software en websites etc.

Met de workshop “GPS wijzer” in het vooruitzicht kunnen we als vereniging een nieuwe koers inslaan m.b.v. GPS. We zijn reeds begonnen om routes met elkaar te delen, zie gps-routes. Maar op termijn moet routering voor de voorrijders tot de mogelijkheden behoren en wie weet zelfs training m.b.v. GPS. Als werkgroep zien we uit naar de GPS cursus en wat het binnen de vereniging kan betekenen. De middelen zijn ruimschoots voorhanden, de vraag is wat wij er met elkaar mee gaan doen. De toekomst zal het uitwijzen.


Namens de werkgroep GPS, uitgewerkt door Robert-Jan van der Tas
 

Ogenblik a.u.b. ...