Doe mee aan de Sport- en Cultuurweek !

Contributies 2019

Hieronder vindt u de contributies voor het fietsseizoen 2019.


Lidsoorten  Contributie 
   
Hoofdlid 62,00
Jeugdlid t/m17 jaar 49,50
Gezinslid 49,50
M-lid* 24,50
XL Hoofdlid 55 jaar en ouder 75,50
XL Hoofdlid t/m 54 jaar 79,50
XL Jeugdlid t/m 17 jaar 67,00
XL gezinslid 67,00
*M-Lid is een lid welk al lid is van de NTFU (via een andere vereniging).   

Een XL lidmaatschap gaat in op 1 september van een jaar en loopt tot en met het gehele daaropvolgende fietsseizoen.
Bij de eerste inschrijving wordt eenmalig € 5,- aan administratiekosten in rekening gebracht bij de eerste contributiefactuur.

Van de contributie wordt een groot deel (ca. 35 euro) aan de NTFU afgedragen. De NTFU gebruikt deze afdracht o.a. voor de premiebetaling van de fietsverzekering. NTFU leden hebben een standaard verzekering waarin onder andere de vergoeding van materiële schade aan de fiets en persoonlijke eigendommen ten gevolge van een ongeval zijn geregeld. Belangrijke voordelen ten opzichte van andere fietsschadeverzekeringen:
  • De verzekering geldt voor alle fietsen die je in je bezit hebt; de fiets waarop je rijdt is verzekerd
  • Ook (fiets)kleding is meeverzekerd
Meer informatie over de NTFU fietsverzekering is te vinden op deNTFU website.       

Leden die liever i.p.v. de fietsverzekering een abonnement op de pech-onderweg-service (Pechpas) van de NTFU willen, kunnen dit direkt via de website van de NTFU regelen.
Meer informatie over de pechpas vindt u hier.
 

Ogenblik a.u.b. ...